1.Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresi BİLDİRİ KİTAPÇIĞI

BİLDİRİ GÖNDERİMİ SON TARİH: 10 HAZİRAN 2019

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI: 20 HAZİRAN 2019

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

  1. Gönderilecek özetlerde sözel ya da poster bildiri olarak sunum şekli belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini ve programdaki yerini değiştirebilir.
  2. Kabul edilen sözel ve poster bildirilerin tam metni, yazarların istemi ve 10 Haziran 2019 tarihine kadar gönderilmesi halinde kongre kitabında yayınlanacaktır.
  3. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Bilimsel Kurul ve Düzenleme Kurulu sorumlu değildir. Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
  4. Kongrenin resmi dili Türkçedir. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce sözel ve/veya poster bildiri özeti olarak gönderilmelidir.Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.
  5. Sadece bilimsel araştırma niteliğindeki çalışmalar “sözel bildiri” olarak değerlendirilmeye alınacaktır.
  6. Bildiri özetlerinin “Amaç”, ” Gereç-Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” bölümlerini içermesi zorunludur. Anahtar Kelimeler en az 3 adet olmalıdır. Bildiri özet metni (başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler hariç) 250 kelimeyi aşmamalıdır.
  7. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  8. Sözel ve poster bildiri sunucu yazarları en geç 10 Haziran 2019 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan sunucu yazarların bildirileri hakem değerlendirilmesine alınmayacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetinizi yüklemeden önce lütfen aşağıdaki Bildiri özeti yazım kurallarını dikkatlice okuyunuz.
BAŞLIK; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
YAZAR(LAR); AD, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tamamı büyük harf) açık olarak yazılmalıdır. ÜNVAN YAZILMAMALIDIR.
KURUM(LAR); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.
ÖZET METNİ; Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
KABUL EDİLEN ÖZETLER
Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 20 Haziran 2019 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazara e-posta yolu ile gönderilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur.
Kabul edilen özetler Bildiri Özetleri Kitabı’nda, sonrasında istenecek olan tam metinleri ise Kongre Kitabı’nda yer alacaktır.
Özetleri kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Birden fazla yazarlı bildirilerde sunumu yapacak yazar dışındaki yazarların da kongreye katılmak istemeleri halinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Sözel veya poster sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

Bildiri gönderiminizi aşağıdaki form üzerinden yapabilir veya info@pyakademi.com‘a mail atabilirsiniz.

Mail Atarken:

  • Konuya “Bildiri Gönderimi”  yazınız.
  • İsim, Soysimi, İletişim, Numaranızı ve bildiri doysanızı (pdf formatında) paylaşınız.