qtq80-jcJEci

Poster Bildiri Gönderim Özellikleri

1. Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, PYA tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere  başvuracaklardır.

2.Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

3. Posterler 2-3 metreden rahatça okunabilecek şekilde, şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.

4. Uzun kenarı düşey eksende olacak şekilde 70cm X 90cm boyutlarında hazırlanmış olmalıdır.

5. Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.

6. Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır.

7. Posterler, araştırma makalesi ise, metinde Amaç/Yöntem/Bulgular/Sonuçlar yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.

8. Posterlerde metin içinde dipnotlandırma yöntemi ile kaynak kullanılması yerinde olacaktır.

9.Bildiri özetleri en fazla 350 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

  • Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
  •  Anahtar sözcük sayısı en fazla 5 olmalı ve virgülle ayrılarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com)

Poster bildirisi göndermek İçin